BORKOVICKÁ BLATA


Jméno vyhlídky :
Místo : Borkovice (Mažice u Soběslavi)
Pohoří / oblast :
Okres : Tábor
Kraj : Jihočeský
Mapa : SHOCart č. 38 - Táborsko, dolní Lužnice
KČT č. 76 - Táborsko jih a střední Lužnice
Typ : dřevěná
Přístup : místo volně přístupné celoročně, optimální doba květen – červen
Rozměry :
Výhled : pohled na rašeliništní flóru
Nadmořská výška : 425 m n.m.
Historie : Dřevěná vyhlídková věž byla součástí naučné stezky po Borkovických blatech. Ukrývala se ve spleti haťových chodníčků. Naučná stezska byla vybudovaná v roce 1980.
Rozhledna byla v roce 2000 odstraněna kvůli celkové schátralosti.
Literatura : Jan Nouza : Rozhledny na prahu 21. století str. 20
Příjezd : 1 km severně od obce Borkovice (parkoviště u provozu firmy Rašelina Soběslav a.
Odkaz : http://www.sobeslav.cz/blata/bstezka.htm
http://www.jiznicechy.org/cz/index.php?path=ns/bblata.htm
http://mapy.tiscali.cz/objekty/objekt.php?no=T168&co=info
http://www.webmapy.cz/hledani/hledej/objekt.php?no=T168&czecot_filter=1&co=info&lng=cz
Poznámka : Na 30-ti zastaveních Vás okružní naučná stezka (délka 5,5 km) seznámí s flórou a faunou rašeliniště a těžbou rašeliny, která zde začala vznikat před více než 10 000 lety. Mocnost rašeliny dosahovala hloubky 4-8 m. Zákaz sběru přírodnin (součást PR Borkovická blata). Čas prohlídky – cca 2 hod.Na stránce spolupracoval Jaroslav Fábera.